Legal

Política de privacitat

En compliment d'el que s'estableix en l'el que es preveu en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, "*RGPD"), *EBEGROUP l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web, així com les dades als quals *EBEGROUP accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, o sol·licitud realitzada a través de la pàgina web de *EBEGROUP, seran recollits en fitxers el responsable dels quals és *EBEGROUP i recollits amb els números en l'Agència de Protecció de Dades.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia *LOPD, i per a la seva major comoditat, *EBEGROUP li ofereix la possibilitat d'exercir els drets abans referits mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@xavierpalacios.com, indicant el motiu (modificació, cancel·lació, etc.) en l'assumpte.

Li preguem ens comuniqui de forma immediata a *EBEGROUP, qualsevol modificació de les seves dades de manera que la informació recollida dins dels fitxers de *EBEGROUP estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació del present, Vostè reconeix que la informació i les dades facilitades a *EBEGROUP són exactes i veraces.

El no emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal sol·licitats en qualsevol formulari electrònic podria suposar que *EBEGROUP no pogués atendre la seva sol·licitud.

Les dades de caràcter personal que Vostè proporcioni a *EBEGROUP es tractaran amb la finalitat de prestar-li els serveis que Vostè pogués sol·licitar, en particular, els serveis prestats a través de la present pàgina web de *EBEGROUP, així com informar-lo sobre productes i serveis, i, en general informació de caràcter comercial que poguessin resultar del seu interès, tant per part de *EBEGROUP directament com de les seves "*partners" i/o socis comercials, donant consentiment exprés a la sessió de les dades facilitades als col·laboradors acreditats de *EBEGROUP.

*EBEGROUP l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en l'article 9 *LOPD i en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

 Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte d'el que es preveu en *RGPD de 27 d'abril de 2016, *EBE *GROUP informa l'Usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a *EBE *GROUP i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, *EBE *GROUP precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

A efecte d'el que es preveu en *RGPD de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de *EBE *GROUP amb C.I.F 38860679V i domicili fiscal en AVINGUDA CARLES III, 84 1r 2n, 08028, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, d'11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se *EBE *GROUP de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. *EBE *GROUP no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.  *EBE *GROUP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a *EBE *GROUP de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per *EBE *GROUP sempre que procedeixi de fonts alienes a *EBE *GROUP.

Protecció de dades de caràcter personal
*EBEGROUP és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del seu lloc web.

D'acord amb el *RGPD de 27 d'abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, *EBEGROUP es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i en haver de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis a l'usuari, la gestió de la informació subministrada en sol·licituds d'ocupació, en convocatòries de procediments de licitació i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit mitjançant burofax, a *EBEGROUP, a *info [arrova] xavierpalacios.com


Modificacions
Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, *EBEGROUP es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.


Exclusió de responsabilitat
*EBEGROUP no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda en ell.


Enllaços a tercers
Els enllaços continguts en el lloc web de *EBEGROUP poden dirigir a pàgines web de tercers. *EBEGROUP no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre *EBEGROUP i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.


Enllaços des d'altres webs
Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç entre les seves pàgines web i el web de *EBEGROUP, qualsevol dels seus canals, el podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de *EBEGROUP i sempre que es respecti l'estructura de la part del web de *EBEGROUP on enllacin. No podrà reproduir continguts del web de *EBEGROUP dins del seu web, sense autorització escrita de *EBEGROUP.

Establir un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre *EBEGROUP i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de *EBEGROUP dels seus serveis i continguts.


Classes de Dades recollides
Entre les classes de Dades Personals que aquesta Aplicació recull, ja sigui directament o a través de tercers, es troben: *Cookie, Dades d'Ús i adreça de correu electrònic.

La informació completa referent a cada categoria de Dades personals que es recullen es proporciona en les seccions de la present Política de Privacitat dedicades a tal fi o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d'aquestes Dades.

Les Dades Personals podran ser proporcionats lliurement per l'Usuari o, en cas de les Dades d'Ús, seran recollits automàticament quan vostè empri aquesta Aplicació.
Totes les Dades sol·licitades per aquesta Aplicació són obligatoris i la negativa a proporcionar-los podrà fer que aquesta Aplicació es vegi en la impossibilitat de prestar els seus serveis. En els casos en els quals aquesta Aplicació indiqui específicament que certes Dades no són obligatoris, els Usuaris seran lliures de no comunicar tals Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del servei.
Els Usuaris que tinguin dubtes sobre quines Dades són obligatoris poden contactar amb *EBEGROUP.
L'ús de Cookies - o d'altres eines de seguiment - per part d'aquesta Aplicació o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació té com a finalitat la prestació del servei sol·licitat per l'Usuari, a més de qualssevol altres finalitats que es descriguin en el present document i en la Política de Cookies, en cas d'estar disponible.

L'Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s'obtinguin, publiquin o comparteixin a través d'aquesta Aplicació i declara per la present que té el consentiment de dites terceres per a proporcionar aquestes Dades al Titular.


Modalitat i lloc del Tractament de les Dades recollides
Modalitats de Tractament
El Responsable de Tractament tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per a impedir l'accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.
El tractament de Dades es realitza mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més del Responsable de Tractament, en alguns casos podran accedir a les Dades certes categories de persones encarregades relacionades amb el funcionament de la pàgina (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d'administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Responsable de Tractament (tals com proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, “*hosting *providers”, empreses d'informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats per *EBEGROUP com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Responsable de Tractament en qualsevol moment una llista actualitzada d'aquestes persones.

Lloc
Les Dades seran tractades en la seu operativa del Responsable de Tractament, així com en altres llocs en els quals es trobin situades les parts que també estiguin involucrades en aquest tractament. Per a més informació, si us plau posi's en contacte amb el Responsable de Tractament.

Període de conservació
Les Dades seran tractades durant el termini necessari per a prestar el servei sol·licitat per l'Usuari, o el que es requereixi en funció de les finalitats descrites en aquest document, i l'Usuari tindrà en tot moment la facultat de sol·licitar la interrupció del seu Tractament o la cancel·lació de les Dades.

Finalitat del Tractament de les Dades recollides
Les Dades relatives a l'Usuari són recollits per a permetre al Titular la prestació dels seus serveis, així com per a les següents finalitats: Estadístiques, Protecció contra *SPAM, Gestió de contactes i enviament de missatges i Registre i autenticació.

Les Dades Personals utilitzades per a cada finalitat són descrits en els apartats específics d'aquest document.

Informació detallada del tractament de les Dades Personals
Es recullen Dades Personals per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:


Estadístiques
Els serveis continguts en aquesta secció permeten al Titular monitorar i analitzar el trànsit web i poden ser utilitzats per a rastrejar el comportament de l'Usuari.

Google *Analytics (Google Inc.)
Google *Analytics és un servei d'anàlisi web prestada per Google Inc. (“Google”). Google utilitza les Dades recollides per a rastrejar i examinar l'ús d'aquesta Aplicació, per a preparar informes de les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.
Google pot utilitzar les Dades recollides per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa de publicitat.

Dades Personals recollits: *Cookie i Dades d'Ús.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat –*Opt Out


Protecció Contra *SPAM
Aquest tipus de serveis analitzen el trànsit d'aquesta Aplicació, que potencialment conté Dades Personals de l'Usuari, amb la finalitat de filtrar el trànsit, missatges i contingut que es reconeix com *SPAM.

Google *reCAPTCHA (Google Inc.)

Google *reCAPTCHA és un servei de protecció contra *SPAM prestat per Google Inc.
L'ús de *reCAPTCHA està subjecte a la política de privacitat i a els termes d'ús de Google.

Dades Personals recollits: *Cookie i Dades d'Ús.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat


Informació addicional sobre la recollida de Dades i el seu tractament
Defensa jurídica

Les Dades Personals de l'Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica *dEBEGROUP en judici o en les fases prejudicials prèvies a un possible plet derivat de l'ús abusiu per part de l'Usuari d'aquesta Aplicació o dels serveis relacionats.
L'Usuari és conscient que *EBEGROUP pot ser requerit per autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les Dades Personals de l'Usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privacitat, aquesta Aplicació podrà proporcionar a l'Usuari informació contextual relativa a serveis específics o a la recollida i tractament de les Dades Personals.

*Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i el manteniment, aquesta Aplicació i qualssevol altres serveis de tercers que s'utilitzin podran recollir un *Log del sistema, això és, arxius que registrin les interaccions i que poden contenir Dades Personals, tals com l'adreça IP de l'Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les Dades Personals al Responsable de Tractament. Trobarà la informació de contacte a l'inici del present document.

Exercici dels drets pels Titulars de les Dades

Els titulars als quals es refereixen les Dades Personals tenen dret a obtenir en qualsevol moment la confirmació que aquests han estat emmagatzemats pel Responsable de Tractament, a conèixer el seu contingut i origen, a verificar la seva exactitud o sol·licitar que siguin completats, cancel·lats, actualitzats o rectificats, al fet que siguin *anonimizados o al fet que es bloquegin aquelles Dades Personals que estan sent tractats en contravenció de les lleis, així com a oposar-se al seu tractament per qualsevol motiu legítim. Les sol·licituds hauran de remetre's al Responsable de Tractament utilitzant les dades de contacte indicats anteriorment.

Aquesta Aplicació no permet sol·licituds “Do *Not *Track”.
Per a determinar si qualsevol dels serveis de tercers que utilitza accepta sol·licituds “Do *Not *Track”, si us plau llegeixi les seves polítiques de privacitat.

Modificació d'aquesta política de privacitat

El Responsable de Tractament es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment notificant-lo als Usuaris a través d'aquesta pàgina. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l'última modificació indicada al final. En el cas que un Usuari estigui en desacord amb alguna de les modificacions realitzades a aquesta Política, l'Usuari haurà de cessar en l'ús d'aquesta Aplicació i podrà sol·licitar al Responsable de Tractament que elimini les seves Dades Personals. Tret que s'indiqui el contrari, la política de privacitat vigent a cada moment serà aplicable a totes les Dades Personals que el Responsable de Tractament hagi recollit fins llavors.

Informació sobre aquesta política de privacitat

Definicions i referències legals

Dades Personals (o Dades)

Constitueix una dada personal qualsevol informació relativa a una persona física, identificada o identificable, encara que sigui indirectament, mitjançant referència a qualsevol altra informació, inclusivament a un número d'identificació personal.

Dades d'Ús

Les informacions recollides de forma automàtica per aquesta Aplicació (o per serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació), que podran incloure: les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats per l'Usuari que es connecti a aquesta Aplicació, les adreces *URI (*Uniform *Resource *Identifier), l'hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per a realitzar la sol·licitud al servidor, les dimensions de l'arxiu obtingut en resposta, el codi numèric indicant l'estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc…), el país d'origen, les característiques del navegador i del sistema operatiu utilitzats pel visitant, les diverses coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps de permanència en cadascuna de les pàgines) i els detalls relatius a l'itinerari seguit dins de l'Aplicació, amb especial referència a la seqüència de pàgines consultades, als paràmetres relatius al sistema operatiu i a l'entorn informàtic de l'Usuari.

Usuari

L'individu que utilitza aquesta Aplicació, que ha de coincidir amb *EBEGROUP de les Dades o bé haver estat autoritzat per aquest i les Dades Personals De les quals són objecte de tractament.

Titular de les Dades

La persona física o jurídica a la qual es refereixen les Dades Personals.

Encarregat del Tractament

La persona física, jurídica, administració pública o qualsevol altra institució, associació o organització autoritzada pel Responsable de Tractament a tractar les Dades Personals de conformitat amb aquesta política de privacitat.

Responsable de Tractament (o Titular)

La persona física, jurídica, administració pública o qualsevol altra institució, associació o organització amb la facultat, fins i tot solidàriament amb un altre Responsable de Tractament, de prendre decisions relatives a la finalitat, els mètodes de tractament de les Dades Personals i els mitjans utilitzats, incloent les mesures de seguretat relatives al funcionament i l'ús d'aquesta Aplicació. Tret que s'especifiqui el contrari, el Responsable de Tractament és *EBEGROUP d'aquesta Aplicació.

Aquesta Aplicació

L'eina de maquinari o programari mitjançant la qual s'han recollits les Dades Personals de l'Usuari.

*Cookie

Petita unitat de dades emmagatzemada en el dispositiu de l'Usuari.

Informació legal

Avís als Usuaris europeus: la present declaració de privacitat ha estat redactada en compliment de les obligacions previstes en l'Art. 10 de la Directiva 95/46/CE, i d'acord amb les disposicions de la Directiva 2002/58/CE, modificada per la Directiva 2009/136/CE, en matèria de Cookies.

Aquesta política de privacitat es refereix únicament a aquesta Aplicació.

Ebe Group
Cardenal Reig, 17 Bajos
08028 Barcelona (Spain)
[+34] 93 448 72 00
info@ebegroup.net
www.ebegroup.net

Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació.
Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes (cookies).
L'usuari pot evitar la generació de galetes (cookies) i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador.
Bloquejar les galetes (cookies) pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.